Beskrivning

Borste för att göra rent utmed vattenlinjen.