Om pH-värdet är över 7,4 ska man sänka värdet med Delphin pH-minus till rekommenderade värden mellan 7,0  – 7,4.