UNIKT MODULSYSTEM

ÖKAR BÅDE LIVSKVALITÉ & HUSVÄRDE

Allt fler villaägare väljer att satsa på egen swimmingpool i trädgården, en investering som höjer såväl livskvalitén som värdet på fastigheten.

UNIKT MODULSYSTEM MED OBEGRÄNSADE MÖJLIGHETER

Att anlägga en pool kan dock vara både dyrt och besvärligt, men nu har en ny svensk innovation revolutionerat marknaden. Jacopoolen byggs genom ett unikt modulsystem som ger kunden obegränsade möjligheter i både storlek, form och färg. Jacopoolen är helt tillverkad i komposit med både integrerad kakelstruktur och trappkant helt runt. Jacopoolen är tillverkad med marknadens bästa material. 100% Vinylester används för att säkra kvalité och ger mycket bra styrka och lång hållbarhet. Materialet är väl beprövat och har mycket hög hållfasthet och vattentäthet. Att Jacopoolen dessutom har gelcoat även på baksidan gör att fukt från marken inte kan sugas upp i konstruktionen och det eliminerar risken för att materialet ska sprängas sönder på vintern.

POOLEN TILLVERKAS I SEKTIONER

Poolen tillverkas i sektioner för att underlätta transporter och minimera miljöpåverkan. Poolstommen är helt och hållet tillverkad i kompositmaterial med ett PVC-baserat kärnmaterial för extra bra isolering, vilket ger lägre uppvärmningskostnader och ökad styrka i konstruktionen. Jacopoolen är tillverkad av de bästa materialen som finns på marknaden och har en livstid på flera generationer, om den sköts på rätt sätt.

MONTERAS PÅ PLATS

Sektionerna som är 2 x 2 meter limmas på plats hos kunden, av personal från Jacopoolen AB, på så sätt kan transportkostnaderna hållas på ett minimum samtidigt som limflänsarna bidrar till att konstruktionen blir så stark att det inte krävs något stödjande material mot utsidan. Det gör det lättare för kunden att välja placering, till exempel i en sluttning där bara delar av poolen är under marknivå.

Vid en eventuell skada kan andra pooler vara svåra att reparera. Med liner som ytskikt måste,  med största sannolikhet, hela linern bytas ut och en helgjuten glasfiber- eller kompositpool behöver oftast ersättas med en helt ny, då det mycket svårt att åtgärda en skada. Med Jacopoolen kan man istället välja att byta ut en sektion och man har dessutom möjlighet att bygga ut sin pool om man skulle vilja.

HUR SKA MAN TÄNKA

Att bygga pool är ett stort beslut som kräver eftertanke och en investering som kräver en viss förkunskap, beroende på vilka förutsättningar man behöver ta hänsyn till.

VALET AV POOLSTOMME

Val av poolstomme är ett av de beslut som man ställs inför, när man ska bygga pool. Alla poolstommar kräver ett väl utfört markarbete och att de byggs enligt leverantörens anvisningar för att hålla över tid. Det kan dessutom finnas begränsningar på tomten som till exempel grundvattennivå och lutning, som begränsar utbudet av lämplig poolstomme. Beroende på val av poolstomme har du olika grad av flexibilitet i utseende, form och placering.

Hur lång tid kan man räkna med att poolen håller? Röta och rost kan vara faktorer som påverkar livslängden av vissa vanliga poolstommar i Sverige, en pool i komposit har dock lång livslängd och Jacopoolen lämnar 30 års garanti på konstruktionen. Jacopoolen är dessutom tillverkad i vinylester istället för polyester, vilket innebär en betydligt högre kvalitet och hållbarhet, då vinylester ger ett helt vattentätt ytskikt.

Det är viktigt att känna till poolstommens hållfasthet, då det är en viktig parameter när man beslutar om poolen ska vara ovan mark eller delvis nedgrävd. Jacopoolen har en stark konstruktion och kan placeras såväl på platt mark som i sluttning, utan att vara helt nedgrävd, beroende på vilka förutsättningar just din tomt har.

En kaklad pool kräver en stabil konstruktion som inte rör sig. Ett billigare alternativ är att använda liner, som dels har kortare livslängd än kakel samtidigt som man ofta saknar den riktiga poolkänslan. Jacopoolen är formgjuten helt i komposit och har en integrerad yta av fasad kakelstruktur. Ytan har kaklets exklusiva utseende utan dess känsliga nackdelar, samt att den är lätt att hålla ren.

Jacopoolen har ett integrerat trappsteg runt hela poolen, vilket gör att du slipper bekymmer med tillval eller dyra lösningar.

En isolerad pool håller värmen bättre. Jacopoolen är tillverkad helt i kompositmaterial med ett PVC-baserat kärnmaterial för extra isolering, vilket ger lägre uppvärmningskostnader. Vår superisolering motsvarar 200 mm frigolit gör Jacopoolen lika välisolerad  som ett spabad eller en kaklad betongpool.

Olika system tar olika lång tid att montera. Många pooler levereras i ett stycke och lyfts på plats, andra bygger man helt själv. Jacopoolen levereras i sektioner och limmas ihop på plats av erfaren personal, vilket underlättar hanteringen och gör transporten mer kostnadseffektiv samtidigt som poolen snabbt blir klar hos kund.